Vores handelsbetingelser

Tidspunkt – aftale

For at jeg kan tilbyde og holde en knivskarp pris, lægger jeg opgaven ind, der hvor det passer bedst i forlængelse af opgaver for øvrige kunder i dit lokalområde. Derfor kan jeg ikke altid fortælle, præcis hvornår jeg kommer. Nogle gange er det lige her og nu andre gange er det i løbet af få dage, eller op til fire uger.

Hvis det er vigtigt for dig at vide, hvornår jeg kommer/hvilken dato/tidspunkt, kan vi tit lykkes med at lave en mere præcis aftale, ligesom vi kan aftale, at jeg ikke kommer nogle bestemte dage, fordi du skal have gæster eller lignende eller hvis du gerne vil ​have det hele aftalt og færdigt inden den store familiefest.

Jeg sender dig altid en SMS, dagen før jeg starter.

Du er meget velkommen til at ringe til mig på (+45) 24 40 80 63, uanset om du har brug for rådgivning, eller du vil lave en aftale med mig med det samme. Jeg sender så en opsumering, hvor jeg skriver prisen og det, vi har aftalt, samt mine forretningsbetingelser. Du kan forvente, at jeg kommer forbi og renser dine fliser, maks. fire uger efter du har bekræftet aftalen.​

Handelsbetingelserne og services

Fliserens Opmåling

Du kan bestille en fliserens på mail eller over telefon.

Og for at vide hvad omfang arbejdet er som jeg skal give tilbud på kan du sagtens skønne ca. hvor mange m2 fliser du skal have renset

Det antal m2 du oplyser til mig er kun baggrund for udregning af en ”ca. pris”

Den endelige tilbudspris får du af mig når jeg har vurderet opgaven eller været og opmålt arealet hos dig. Er vi nået til 2 forskellige opmålinger, så aftales det endelige beregnings grundlag med dig ​så vi er enige.

Aftaleindgåelse

Du får derefter et skriftligt tilbud som du kan vælge til eller fra eller få tilpasset som du ønsker det, bekræfter du der efter at du vil have opgaven udført ifølge den skriftlige aftalte jeg sender tild dig, er aftalen derefter bindende.

Opstart

Arbejdet påbegyndes efter nærmere aftale, bemærk at start- og sluttidspunkter kan variere alt afhængigt at vejr, trafik og andre opgavers varighed mm.

Du skal forberede

Medmindre jeg har aftalt andet med dig og det er påført skriftligt i aftalen så skal du tilse at der er Vand og strøm:

 • Dvs. En normalt fungerende vandhane tilgængelig inden for 25 meter fra parkeringsstedet og strøm (alm. stikkontakt) inden for 25 meter fra fliserne.
 • Åbnet for vandet og strøm på stikket/kontakten. Er der mindre vandtryk end normalt skal du informere om dette
 • Låst op så der er adgang til arealerne jeg skal arbejde på/omkring.
 • Adgang til indkørsel/parkering af bil med trailer. ved fliserens kan der ikke stå parkerede biler tættere end 2 meter fra fliserne.
 • Fjernet efterladenskaber fra husdyr der hvor jeg skal arbejde samt omkring området, hvor jeg skal trække slanger og ledninger.
 • Ryddet for havemøbler krukker og andre løse genstande, stil det gerne 8-10 meter væk fra fliserne hvis det er muligt da det så er helt ude af rækkeviden for tilsmudsning. Ting som ikke kan flyttes må jeg så bare arbejde udenom.
 • At husdyr er lukket inde.

Det er ligeledes smart hvis du

 • Fjerner bunker af løse blade, jord, græs evt. skærer græskanter ved fliserne der skal renses. Fliserne skal helst være synlige.
 • Fjerne ukrudt (der er over 1 cm højt) i flisefugerne evt. få sprøjtet ukrudtet 14 dage forinden så det ikke gror videre efter behandlingen fordi at rødderne under fliserne stadig er aktive.
 • evt. fjerne grene fra buske der er mindre end 8 cm over fliserne (det er højden på renseudstyret)
 • Ved ikke synlige og ikke fritlagte fliser renses der mest muligt med udstyret.

Udendørs elektronik

Har du sarte elektriske installationer der ikke tåler vand f.eks. lamper, kamera, bevægelsesføler ol. Så skal du enten tage dem ind eller pakke dem ind så de er godt beskyttet mod vandstråler.

Jeg kan ikke påtage mig ansvar for disse installationer/artikler. (jeg har ikke oplevet skader på sådanne endnu)

Havemøbler

Havemøbler skal flyttes før fliserensning møbler i plast bliver ikke skadet af midlerne men sidepuder og hynder er smartest at tage ind. Træmøbler er bedst at flytte godt væk, potter især dem med hul i bunden og med lavt-hængende blade/blomster bør flyttes.

Flytning af ting

Skader opstået ved flytning eller forsøg på flytning af ting på dine vegne eller i samarbejde med dig i forbindelse med opgaven er ikke ansvarspådragende og erstattes ikke af Udeservice.dk.

Dette gælder for krukker og møbler blomsterkasser planter og anden haveindretning /udstyr osv. Dog har jeg en ansvarsforsikring hvis jeg skulle gøre noget uhensigtsmæssigt som at slå en rude itu med udstyret.

Afskærmning

Har du en fiskedam /vandhul med fisk eller særligt sarte planter skal du huske at det kan være en god ide at det dækkes over med en presenning inden der algebehandles.

Algemidlet kan i visse tilfælde. i større mængder være skadeligt for fisk, og når jeg påfører algemidlet på taget eller på fliserne sker det i form af skum eller væske som sprøjtes ud over tag/fliser. Derfor kan det ske at vinden bærer skum/algemiddel væk fra tag/fliser som så kan ende i vandet og kommer der nok af det ned i vandet kan det være fatalt for vandlevende organismer. Som ekstra sikkerhed benytter jeg ofte et mere naturligt algemiddel omkring dammen og sprøjter ikke helt tæt på.

Jeg forventer at du selv tager ansvar for afskærmning og gør dette forarbejde inden behandlingen startes. Du kan også bestille mig til afskærmnings opgaven det er dog lettest hvis det bliver bestilt på forhånd, med afskærmning og disse tiltag kan algebehandling udføres uden risiko for dine fisk og sarte planter. Husk at afkoble tagrenden hvis den leder tagvand til dammen.

Afskærmning af beplantning mellem fliserne eller tæt på fliserne​

Har du buske eller mindre træer hvor bladene er mindre en 50 cm fra fliserne bør du overveje om de skal beskyttes med at pakke dem ind så de ikke påvirkes med algebehandlingen.

Skal jeg afskærme havedam og planter for dig skal dette bestilles i god tid og det koster 250,- i timen.

Sprøjt af rensevand kan ikke undgås.

Synlige rester efter sprøjt af rensevand på overflader der støder op til fliseområdet (især vinduer og meget mørke eller sorte flader) kan ikke undgås helt.

Når selve rensningen af fliserne er gennemført efterskylles fliser med rent vand og samtidigt skylles de nærliggende overflader også for synligt smuds der stammer fra rensningen (sprøjt kan ikke undgås af tekniske årsager) Bemærk at rensevandet ikke indeholder kemikalier af nogen art.

På mørke eller sorte overflader og vinduer vil arbejdet kunne efterlade mindre pletter fra kalk (fra vandet) og jordrester på overfladerne selv efter en grundig nedskylning.

Bemærk at når mørke overflader er våde så er det meget svært at se pletter og mudderrester. mudderpletter vil dog svinde når det har regnet et par gange, og det er ikke skæmmende eller voldsomt, og i min optik ikke noget stort problem, men det er der, og er hvad det er.

Vil man selv kan man vaske det sidste med vand og børste/svamp.

Der er ikke inkluderet ekstra rengøring af overfladerne end den nævnte skylning med rent vand.

Forbrug af vand og el

Kunden skal selv levere/betale det vand og el der skal bruges til opgaven.

Der bruges omtrentligt 1 m3 vand pr. 10-20 m2 fliserensning. En algebehandling af et alm. hustag ca. 150 liter vand

Strømforbrug er til støvsuger/pumpe hvis denne benyttes (ca. 3 kw i timen)

Betaling aftales forinden

Jeg modtager Bankoverførsel MobilePay eller kontant og sender dig en faktura efter arbejdets udførelse på e-mail.

​Betaler du en faktura 2 gange ved en fejl, vil jeg tilbageføre beløbet minus 100,- som det koster at min eksterne bogholder tilbagefører beløbet til din konto

Husk altid at påføre fakturanummer eller adresse så det tydeligt kan ses hvad betalingen dækker for.

Kontantbetaling

Betaler du kontant får du med det samme en kvittering for at jeg har modtaget betalingen f.eks. På SMS/e-mail

Når du ikke i tide at ordne den aftalte kontantbetaling, inden jeg kører fra pladsen, tillægges et gebyr på 100,- for det ekstra administrative arbejde, der er forbundet med den nødvendige kommunikation.

Ved ukrudt mellem fliserne

Algebehandling i forbindelse med en fliserens behandler kun algerne, den hvide grå gule lav/flisepest og mos og selve vask/rensningen fjerner derudover det øverste af fugen.

Men hvis der gror vækster/ukrudt der har dybere rødder vil disse hurtigt vokse op igen efter vask/rens af fliserne hvis de ikke fjernes helt forinden. Dvs. at vækster som mælkebøtte, græs, paderokker mm. helst skal forbehandles enten ved opgravning eller sprøjtning for at give det mest holdbare resultat efter rensningen.

Ukrudts behandling ikke inkluderet i standard prisen/startpakkerne.

Jeg kan arrangere sprøjtning når jeg er hos dig og foretager opmåling. ofte har jeg udstyret med i bilen, men du kan sikre dig ved du skrive/nævne det inden jeg kører ud til dig første gang.

Afslutning/oprydning

jeg rydder pænt op efter mig, tom emballage kommes i skraldespanden, haven efterlades i acceptabel og pænest mulig stand. Opsamlet rense materiale lægges i kompost. Har du ingen komposteringsmulighed stilles det i sække så du kan køre det til nærmeste…

Garanti mod flisepest

Med en vedligeholdelses aftale garanterer jeg at du ikke får flisepest.

For at opretholde en garanti mod flisepest er det nødvendigt mindst en gang om året at få foretaget en garantibehandling af fliserne af mig.

Alger gror bedst der hvor der er fugt og skygge og algerne holder på fugtigheden som så fremmer væksten af flisepest.

Med en årlig algebehandling holdes både alger og flisepest nede på de åbent liggende tørre/almindeligt fugtige fliser.

​Ved at holde denne aftale garanterer jeg at du er fri for den uskønne flisepest lige så længe du ønsker/fortsætter aftalen og så længe at fliserne er i god stand.

Har det regnet meget, har du meget fugtige fliser eller fliser der er afskærmet fra at tørre op og som ikke får sollys, så kan algerne have så gode vækstvilkår at 1 årlig algebehandling ikke er nok. I sådanne tilfælde vil garantien være begrænset eller kræver yderligere vedligehold for at opretholde garantien.

Serviceaftale / aftale om vedligehold i praksis

Du bliver kontaktet på e-mail nogle dage forinden at jeg kommer og udfører vedligehold.

Det tager kun et øjeblik at tjekke og behandle tag og fliser så planlægning af kortest mulig køreruter (vigtigt for arbejdsplanlægning, udgifter og prissætning) gør at det normalt ikke er muligt at forudbestille Servicebehandlinger på bestemte tidspunkter medmindre dette aftales og en ekstra udgift accepteres.

Derefter forventes det at området er klar så der kan påføres nyt algemiddel.​​ Jeg påfører evt. Algemiddel på fliserne som de er når jeg kommer og udfører ikke fejning af blade og flytter ikke hvad andet der befinder sig på fliserne. Med mindre der er aftale om at jeg skal gøre det.

Der gives ikke garanti for at der ikke opstår grønalger da kim fra disse er luftbårne og vokser under rette forhold så hurtigt op at det

ikke er muligt helt at holde de fugtigste fliser holdes fri for grønalger hele året.

Ekstra arbejde, ekstra udgifter ol. der kan komme på regningen

Uforudsete udgifter og ekstra arbejde, arbejdsafbrydelser og eventuelle forsinkelser mm. som er forårsaget af kunden eller kundens forhold, kan medføre ekstra omkostninger. Jeg tager 250,- i timen + moms og der faktureres pr. påbegyndt halve time.

For afrensning af udstyr slanger sko og arbejdstøj pga. afsmitning af husdyrs efterladenskaber som opstår under og efter arbejdet på arealerne sker til dobbelt timepris.

​jeg aftaler altid med kunden hvad der gøres og hvor meget der skønsmæssigt skal betales for når/hvis der er udstigt til ekstra arbejde ud over hvad de står i tilbuddet/aftalen.

Aflysning eller ændring af aftalt start tidspunkt

 • Når du har accepteret aftalen/tilbuddet er denne bindende
 • Hvis den aftalte dato ændres opkræves et aflysnings gebyr
 • Hvis du bliver forhindret i at holde din del af aftalen (ikke kan være hjemme eller jobbet ikke kan gennemføres den dag)..
 • skal du kontakte mig. Så jeg evt. kan rokere lidt rundt på mine opgaver
 • Hvis jeg ikke kan nå at udfylde dagen med andre opgaver er jeg nød til at tage et aflysningsgebyr.
 • Aflyser du mindre end 24 timer før ring straks på (+45) 24 40 80 63 Kan du ikke fange mig må du sende en SMS på samme nr gebyr 2000,-
 • Aflyser du mindre end 48 timer før ring straks på (+45) 24 40 80 63 Kan du ikke fange mig må du sende en SMS på samme nr gebyr 1000,-
 • Aflyser du mindre end 48 timer og 7 dage før det vi har aftalt. ring gerne eller send en SMS gebyr 500,-
 • Aflyser du mere end 7 dage før aftalt tid Send en SMS på (+45) 24 40 80 63 gebyr 250,-

​Forgæves kørsel

Ved forgæves kørsel som skyldes kunden, tager jeg timeløn + statens takster for kørslen.

Det samme gælder hvis du har/får særlige ønsker om tidspunkter datoer eller lignende..

Dette imødekommes meget gerne hvis det er muligt, dog skal der forventes tillæg i forhold til fastepriser eller tidligere aftalte priser samt tilsendte tilbud hvor dette ikke er en aftalt del af prisen.

Svagt vandtryk eller ingen udendørs vandhane

Husk at give besked hvis der ikke er adgang til udendørs vandhane, eller hvis der ikke er ret meget tryk på vandet da dette kan forsinke arbejdet.​

Nogle gange kan et lille svagt vandtryk opvejes med at tage vand fra et ekstra tappested (2 vandhaner samtidigt), men dette er ofte forbundet med mere arbejde og en ekstra udgift.

Er der lavt vandtryk, er det vigtigt at du gør opmærksom på dette inden jeg kører hjemmefra så buffertanken i traileren kan fyldes helt og jeg kan få arrangeret en ekstra slange. For delvist at løse problemet har jeg en vandtank installeret i bilen, som fyldes op imedens opgaven bliver udført. Men løber vandet meget langsomt kan det give stop i arbejdet når pumpen løber tør. Det kan somme tider løses ved ændring af arbejdsgangene men det er kun en delvis løsning. Kommer jeg efter alt er gjort klar/forberedt til at vente på vand i mere end 30 min. sammenlagt vil det betyde at jeg ikke kan arbejde effektivt.

Derfor kan det blive aktuelt at der afregnes særskilt/ekstra for ventetiden det koster 150,- pr. halve time. dog max. 600,-

(Det er ikke sket endnu at jeg har taget mere end 200,- for ventetid)

Skal jeg indendørs

i dit hus for at tilslutte til ekstra vandhane (f.eks. på badeværelse eller håndvask) tillægges der 250.- og det kræver jo at du er hjemme så det er ikke altid at det med langsomt vand kan løses på den måde.

Jeg tager ikke ansvar for vandskader eller andet f.eks. ridser osv. der kommer i forbindelse med eller efter at der føres/tilsluttes slanger inde i huset. Du bærer selv det fulde ansvar for følgerne og skal selv tilse at der ikke sker skader f.eks. hvis der bliver utætheder efter brugen indendørs. under og efter arbejdet f.eks. ved at gamle pakninger bliver utætte efter brug. Ofte kan jeg afhjælpe lidt med at spænde en ventil eller en pakningsring når jeg er der, men det er dit ansvar at kontrollere og udbedre en gammel tætning efterfølgende.

Du skal naturligvis også forinden have sørget for at tilslutningen er let tilgængelig, så der ikke skal ryddes ting og sager væk før at der kan tilsluttes.

Afløb, kloakering og bortledning af rensevand

Når der renses fliser bruges der en del vand, en del af vandet synker ned i jorden men en del af restvandet skal ofte ledes væk fra arbejdsområdet for at arbejdet kan fortsættes kontinuerligt. Har du på forhånd bemærket at de nærliggende afløb ikke afleder vandet optimalt og har det f.eks. været tilstoppet tidligere skal du give besked om dette. Så jeg kan begrænse belastningen ved at bortsuge/pumpe vandet og evt. filtrere det så der ikke opstår problemer med at kunne arbejde kontinuerligt.

Er der ikke nogen velfungerende kloak/afløb eller mangler der naturligt bortløb fra området så vandet bliver liggende på fliserne, skal det suges/pumpes væk og er det mere arbejdskrævende end forventeligt forbeholder jeg muligheden for at registrere og fakturere den forbrugte tid for dette.

Forrykning af fliser

’Når fliserne benyttes og når forholdene forandrer sig over flere år. Vil mellemrummet mellem fliserne ofte kunne ændre sig

Forrykning sker på grund af f.eks. bilkørsel, kraftige regnskyl, rødder fra træer der gror ind under fliserne, eller ukrudt, myretuer og andre gravere underminerer fliserne. Meget af dette ser man ikke i det daglige men det kan blive mere synligt når fliserne bliver renset og en del af flisefugen bliver fjernet. I enkelte tilfælde kan en rensning fremskynde disse forrykninger. f.eks. Hvis vandet fra rensningen lige netop fjerner eller blødgør det sidste grus der holder en flise oppe på plads over undermineringen fra en stor myretue. Hvis det sker så er det jo ikke fliserenseren der har fejlet men den normale pleje der ikke har fået bekæmpet og stoppet myrenes underminering i tide.

Disse forhold er Udeservice.dk ikke erstatningsansvarlig for.

Overflade forandringer ”efter rensning”

En flise der har ligget udendørs i noget tid har en hel del materiale der ligger relativt løst i huller revner og fordybninger på flisen, det kan være flisemateriale der har løsnet sig efter mindre frostsprængninger, solens UV påvirkninger, men også udefra kommende materiale fra alger mos, lav, flisepest, sand, grus småsten, støv og jord osv. alt sammen materiale som har lagt i flisens fordybninger huller og revner, Når det bliver skyllet af vil overfladen pludselig forekomme mere ru og se anderledes ud end før rensningen. Denne ændring er ikke en fejl i rensningsarbejdet.

Faststøbte sten, puds og murstensfuger

Påvirkningen fra rensningen ikke er så stor at den løsner faststøbte sten puds og fuger hvis de er normalt sunde.

Hvis faststøbte sten puds og murrede fuger løsnes eller skylles delvist væk under rensning, har de også været løse inden rensningen.

Genopmuring af disse er ikke med i prisen.

Malede overflader

Selv om jeg er meget forsigtig og opmærksom herpå vil det kunne ske at løstsiddende maling typisk maling på sokler eller stopler som er tæt på eller støder direkte op til fliserne. Disse forandringer er ikke en rensningsskade eller fejlbehandling, men en naturlig virkning af at den bliver gjort grundigt rent. Disse forhold er Udeservice.dk ikke erstatningsansvarlig for.

Misfarvninger/ farveændringer

Granitfliser og sten kan blive en anelse mørkere af imprægnering, dvs. at det kan tilnærmelsesvist se ud som om at stenen er våd.

Okker. Rust, olie pletter og striber fjernes kun delvist ved en rensning da det er trængt dybt ind i selve materialet. Derfor kan det ikke vaskes af. Oliepletter kan til dels efterbehandles men det er ikke med i prisen.

Nyopstået kalkudtræk fra fliser i tørre omgivelser, ses nogle gange når fliser der ellers har ligget tørt bliver våde. Typisk fliser der ligger under tag eller i læ fra vind og vejr, disse fliser har ikke haft regnen til at udvaske kalken som dem der er udendørs. Når de så bliver våde vil lidt af flisens egen kalk trække ud på overfladen i form af hvide/lyse pletter og striber. Det kan evt. forsøges at vande det væk med havevanderen og er ikke at betragte som en rensefejl.

Usundt ukrudtshæmmende fugesand

I følge produktdatablade kan man læse at de kemikalier der benyttes i ukrudtshæmmende fugesand er mistænkt for at være kræftfremkaldende og karts sand frigiver meget støv når man arbejder med materialet. kvarts støvet er noget skidt at få i lungerne, arbejdet kræver at der benyttes heldragt og åndedrætsværn.

Meldinger fra kunder siger at den ukrudtshæmmende virkning fortager sig efter 3-4 år.

Så spørgsmålet er om der er risikoen/besværet være at arbejde med.

Sorte pletter efter sort flisepest

Den sorte flisepest er den der er sværest at behandle. Og det er fordi at dens rødder graver sig dybt ned i flisens overflade. Den gror dybt og ses ofte ikke før de øverste lag smuds er væk. Der kan selv efter en meget grundig rensning være pletter af små sorte rod-stumper af denne lav-art at se på overfladen af en nyrenset flise. Disse rester vil dog forsvinde efter at algebehandlingen har haft tid til at virke helt. Dette kan tage over et år inden at de bittesmå rodender forvitrer går løs og skylles væk af regn. Så der skal tålmodighed til.

INFO de sorte pletter kommer fra en Lav agtig vækst som formerer sig hurtigt lige som den hvide lav derfor kaldes de for pest. Der findes flere hundrede forskellige Alge og Lav typer så det er ikke muligt at nå hele vejen rundt om emnet.

Indsivning af vand

Der arbejdes dybt koncentreret med vand, lige udenfor huset. Så du skal huske at det er dit ansvar at få lukket dine vinduer og døre før og under arbejdet. Husk også at sikre (evt. flytte) hvad der kunne stå af ting der ikke tåler vand f.eks. i skuret/tæt ved døre, porte og andre indgange da vandet kan komme ind her.

Er der noget særligt jeg skal tage højde for er det nødvendigt at du skriver det til mig så jeg kan få det ind i ordren, så kan jeg gøre mig umage med forsøget at løse det. men ansvaret forbliver på din side.

Indsivning fra visse typer behandlet fugemateriale

Benytter man f.eks. Ukrudtshæmmende fugesand er der visse brands hvor man efter et stykke tid kan se at det beskyttende kemikalie (salte) er trukket ind i flisen eller op på soklen som hvide/lyse streger. Det er ikke så pænt,

Derfor sammenholdt med nedenstående tilbyder jeg ikke påfejning af denne type fugesand og anbefaler ikke brugen af det.

Vi kan godt lave aftale om at du selv fylder fugerne op efter at jeg har lavet den forgående del af arbejdet.

Meget porøse overflader/ fliser

Travertin fliser f.eks. det kan ikke garanteres at de kan holdes rene i samme tidsperiode som ikke porøse belægninger, da de selv med den bedste imprægnering og algebehandling kan være ret modtagelige for alger og smuds, fordi de ikke kan ”tætnes” og poren lukkes af. De kan godt behandles med udmærket resultat. men de er bare mere modtagelige end de fleste andre typer fliser. Derfor er holdbarheden af behandlingen nogle gange forkortet. Sådanne porøse flisebelægninger er uden for vor garantidækning. Og kræver oftere algebehandling og mere vedligehold for at holde dem nogetlunde rene. Det kan jeg naturligvis godt lave aftale om at vedlige holde dem. garantien kan jeg dog ikke opretholde.

Sprøjteafstand ca. 0,5 m

Støder kanten af fliserne op til planter/græs/havedame sprøjtes de yderste/nærmeste fliser ikke. (ca. 0,5 m fra kant).

Jeg kan dog efter aftale godt behandle helt til kant såfremt at du skriftligt accepterer og er indforstået med at det er på din egen risiko at sprøjte tæt på kanten, og at der ved at gøre dette er mulighed for at skade de nærmeste planter/vandlevende organismer, dvs. at jeg holdes helt fri både for klager omkring dette arbejde og fri for ethvert erstatningsansvar for skader på disse.​

(+45) 24 40 80 63
mail@udeservice.dk